Odvoz a likvidácia odpadu

Odvoz a likvidáciu odpadu realizujeme pre: Malacky, Bratislava, Senica a okolné dedinky. Pracujeme od pondelka do soboty v malackom, bratislavskom a senickom kraji.

Cenník

Kontajner 5 m³

 • Stavebná suť čistá 200 € bez DPH, (môže obsahovať čistú zmes tehál, omietok, betónu, obkladov, dlaždíc, škridle, kameňa, zeminy, sadrokartónu ) bez obmedzenia tonáže. Nie nebezpečný odpad!!!
 • Zemina 150 € bez DPH  (môže obsahovať: piesok, ornica, výkopová zemina ,ílovitá zemina a rôzne typy sypkých materiálov)
 • BIO (drevo) 130 € bez DPH (Konáre, haluzovina, lístie, tráva, odpad z vypratávania záhrad)
 • Objemový odpad 190€ bez DPH Domový, pivničný a garážový odpad – cena je podľa množstva a druhu odpadu (môže obsahovať: nábytok, spotrebiče, drevo plasty koberce železo, oblečenie papier, okrem sute).
 • Odvoz zmiešaného odpadu podľa dohody (množstvo a druh)
 • Kontajner MIX 230 € bez DPH, (obaly, papier, PVC, kartóny, fólie, drevo, plasty, železo, nábytok, sklo, elektroniku, stavebnú suť, sadrokartón) Bez obmedzenia tonáže. Nie nebezpečný odpad!!
 • Betón čistý 180 € bez DPH

V cene kontajnera je zahrnuté:

 • Odvoz a dovoz kontajnera
 • Likvidácia odpadu
 • Pristavenie kontajnera na 3 dni

Kontajner 7 m³

 • Stavebná suť čistá 7.5m3/240 € bez DPH, (môže obsahovať čistú zmes tehál, omietok, betónu, obkladov, dlaždíc, škridle, kameňa, zeminy, sadrokartónu ) bez obmedzenia tonáže. Nie nebezpečný odpad!!!
 • Zemina 200 € bez DPH (môže obsahovať: piesok, ornica, výkopová zemina ,ílovitá zemina a rôzne typy sypkých materiálov)
 • BIO (drevo) 7,5m3 160 € bez DPH (Konáre, haluzovina, lístie, tráva, odpad z vypratávania záhrad)
 • Objemový odpad 220€ bez DPH Domový, pivničný a garážový odpad – cena je podľa množstva a druhu odpadu (môže obsahovať: nábytok, spotrebiče, drevo plasty koberce železo, oblečenie papier, okrem sute).
 • Odvoz zmiešaného odpadu podľa dohody (množstvo a druh)
 • Kontajner MIX 260 € bez DPH, (obaly, papier, PVC, kartóny, fólie, drevo, plasty, železo, nábytok, sklo, elektroniku, stavebnú suť, sadrokartón) Bez obmedzenia tonáže. Nie nebezpečný odpad!!
 • Betón čistý 200 € bez DPH

V cene kontajnera je zahrnuté:

 • Odvoz a dovoz kontajnera
 • Likvidácia odpadu
 • Pristavenie kontajnera na 3 dni

Kontajner 10 m³

 • BIO (drevo) 220 € bez DPH (Konáre, haluzovina, lístie, tráva, odpad z vypratávania záhrad)
 • Objemový odpad 300€ bez DPH Domový, pivničný a garážový odpad – cena je podľa množstva a druhu odpadu (môže obsahovať: nábytok, spotrebiče, drevo plasty koberce železo, oblečenie papier, okrem sute).
 • Odvoz zmiešaného odpadu podľa dohody (množstvo a druh)

V cene kontajnera je zahrnuté:

 • Odvoz a dovoz kontajnera
 • Likvidácia odpadu
 • Pristavenie kontajnera na 3 dni

Kontaktný formulár

Kostolište 129, 900 62 Kostolište

Odvoz a likvidácia odpadu, Zemné búracie práce, dovoz materiálu, nákladná doprava

0948 307 878

Výroba a montáž betónových plotov

0919 047 073

info@drstavmont.sk